O nás

Společnost Imupet s.r.o. je českou společností zabývající se výrobky pro zvířata s obsahem kolostra. Jedním ze zakladatelů společnosti je MVDr. Jaroslav Pešek. Ten jako veterinář ve své praxi s malými zvířaty postrádal výrobek pro psy a kočky s kolostrem pro podporu jejich imunity, či léčby. Na druhou stranu jako veterinář starající se o hospodářská zvířata viděl, kde mlezivo přebývá, a znal jeho účinky. A tak vznikl nápad na výrobu doplňků krmiva z kolostra.

Imupet s.r.o. spolupracuje s českými firmami, využívajícími české suroviny a ingredience. A dál pracuje na svém dalším vývoji.

Výroba přípravků, registrovaných u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského pod registračním číslem CZ 801699-01 probíhá, stejně jako sběr mleziva, v souladu s platnými předpisy pod trvalým veterinárním dozorem na moderních zařízeních splňujících všechny náročné technologické i hygienické požadavky.

100% kravské mlezivo

z pečlivě vybraných českých chovů, získávané z prvních dvou nádojů po otelení.

Co je kolostrum nebo-li mlezivo?

 

Mlezivo (též kolostrum) je tzv. prvotní mléko u savců, tvoří se v mléčné žláze těsně před porodem a je produkováno asi 3–5 dní po něm. Nejkvalitnější a na imunokomplexní látky nejbohatší mlezivo je produkováno první a druhý den od porodu. Kolostrum je bohaté na imunoglobulíny, díky nimž se u novorozených mláďat vytváří pasivní imunita. Mláďata tak přijímají protilátky od matky a přes střevní stěnu se tyto protilátky dostávají dál do těla mláděte, a to je schopno přežít, než si vytvoří protilátky vlastní, tedy aktivní imunitu. Mlezivo se každý den tvoří v nižší kvalitě a s jinými hodnotami, až se z něj po pár dnech stane mléko.

 

Na první nakrmení telete po narození jsou potřeba 2-3 litry mleziva. Napojení mláděte by se mělo odehrát co nejdříve (nejpozději pár hodin) od porodu. Telata se krmí dvakrát někdy třikrát denně a postupně se jim přidává i granulovaný startér a objemné krmivo. Když mají telata vyvinuté předžaludky (bachor, čepec, kniha) a jsou schopna bez potíží přijímat objemné krmivo, následuje odstav z mléčné stravy, což je cca dva měsíce od narození.

 

Kolostrum je jedním z významných faktorů, které ovlivní imunitu novorozence celoživotně. Obsahuje množství vitamínů, minerálů, stopových prvků, bílkovin, růstových faktorů a inhibitorů proteáz, které mají důležitou roli v imunitním systému. Mlezivo obsahuje i protilátky s přímým účinkem proti bakteriím, virům a plísním. V kolostru se vyskytuje též laktoferin, bioaktivní glykoprotein, ten pomáhá u zdravých jedinců zabezpečit imunitu proti chřipkám, nachlazením, parazitům a infekčním bakteriím. Uplatňuje se při omezování růstu metastází, pomáhá redukovat plísně a omezuje produkci volných radikálů.

 

SBĚR MLEZIVA

Výběr chovů pro sběr mleziva a jeho kvalita

 

Pro sběr mleziva vybíráme pouze české faremní chovy stoprocentně splňující metodiky MZE pro kontrolu zdraví a zcela prosté PTB. Čerstvě otelená kráva vyprodukuje v průměru 5 litrů mleziva na nádoj. Zbytkové mlezivo (nejdříve je nutné zabezpečit potřeby telete) z prvního a druhého nádoje se sbírá do speciálních sterilních nádob, okamžitě hluboce zamrazuje a do rozmrazení se uchovává při teplotě -18 °C.

K rozmrazení mleziva dochází v laboratorních podmínkách. Vzorek z každého nádoje je podroben testování na specifickou hmotnost, CPM a přítomnost antimikrobiálních reziduí a chemických sloučenin. Jakákoli odchylka od přísně stanovených kvalitativních ukazatelů je pro daný nádoj vyřazující. Vyhovující mlezivo projde dalším zpracováním, které je upraveno normami ÚKZÚZ, a na konci procesu je z něj bílý prášek podobný sušené smetaně, přičemž na 1 g tohoto sušeného mleziva je potřeba v průměru 10-12 litrů vyhovujícího tekutého mleziva.

Naším cílem je dosáhnout 100% kvality a poskytnout zcela ojedinělý imunokompetentní přípravek bez kompromisů.

IMUpet, s.r.o.

Společnost IMUpet, s.r.o. vyrábí české imunomodulační doplňky krmiv pro psy a kočky s nativním kolostrem a symbiotiky.  Výroba přípravků je registrována u  Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského pod registračním číslem CZ 801699-01.

Více

info@imupet.cz

+420 602 303 866

Tichonická 1324/43,
104 00 Praha 10

MADE WITH    BY ARAMA, spol. s r.o.

MADE WITH    BY ARAMA, spol. s r.o.